ICHE 衣哲   印花拼接造型洋裝

印花拼接造型洋裝

超現實科幻印花,搖滾新世代。
體現了線條、色彩、質地的完美魅力。

此商品目前已售完無法訂購

尺寸規格/試穿報告


描述

 ICHE 衣哲  印花拼接造型洋裝

 ★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                                  超現實科幻印花,搖滾新世代。
體現了線條、色彩、質地的完美魅力。                                                      
             

                                                       

    ↓ 細部介紹圖    

                

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★