ICHE 衣哲 多色亮片修身短腰上衣

多色亮片修身短腰上衣

NT$4,680 NT$1,690

輕盈貝殼光澤,亮眼的趨勢單品。
亮片修身剪裁結合,女人風華暗地閃耀。

清除
尺寸規格/試穿報告


描述

ICHE 衣哲   多色亮片修身短腰上衣

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                                             輕盈貝殼光澤,亮眼的趨勢單品。
亮片修身剪裁結合,女人風華暗地閃耀。

      

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

            

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★