ICHE 衣哲  徽章假兩件拼接羊毛上衣

徽章假兩件拼接羊毛上衣

展演屬於自己的英倫風範。
經典不敗學院風,永遠的時尚寵兒。

此商品目前已售完無法訂購

尺寸規格/試穿報告


貨號: 9038A 分類: , , , ,

描述

ICHE 衣哲  徽章假兩件拼接羊毛上衣

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                                                    展演屬於自己的英倫風範。
經典不敗學院風,永遠的時尚寵兒。                  
                     

              

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★