ICHE 衣哲   滿版花紋亮片拼接紗圓裙

ICHE 衣哲 滿版花紋亮片拼接紗圓裙

反射的深淺光澤,使布面更有層次感。
優雅充滿女人味,訂製風的貴氣。

此商品目前已售完無法訂購

尺寸規格/試穿報告


描述

ICHE 衣哲  滿版花紋亮片拼接紗圓裙

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                        反射的深淺光澤,使布面更有層次感。
優雅充滿女人味,訂製風的貴氣。

                         

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★