ICHE 衣哲 立體拼接禮服洋裝

立體拼接禮服洋裝

NT$15,980 NT$5,590

更是突顯女性魅力的完美搭配。
異素材結合,女人風華暗地閃耀。

清除
尺寸規格/試穿報告


描述

ICHE 衣哲   立體拼接禮服洋裝

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                                                                 更是突顯女性魅力的完美搭配。
異素材結合,女人風華暗地閃耀。    

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

            

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★