ICHE 衣哲  立體菱格紋邊飾外套

ICHE 衣哲 立體菱格紋邊飾外套

編織解構,時尚眼光由我作主。
優雅時尚元素,大膽拼接的美麗配方。

此商品目前已售完無法訂購

尺寸規格/試穿報告


描述

ICHE 衣哲  立體菱格紋邊飾外套

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                            編織解構,時尚眼光由我作主。
優雅時尚元素,大膽拼接的美麗配方。

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

            

    ↓ 細部介紹圖  

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★