ICHE 衣哲  立體蝴蝶結襯衫上衣

ICHE 衣哲 立體蝴蝶結襯衫上衣

立體式的蝴蝶結上衣讓衣服不再單調。
可愛的上衣有了最讓人喜愛的風格。

此商品目前已售完無法訂購

尺寸規格/試穿報告


描述

ICHE 衣哲  立體蝴蝶結襯衫上衣

★ICHE 設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

【設計師立裁修身 限量系列】

                                                  立體式的蝴蝶結上衣讓衣服不再單調。
可愛的上衣有了最讓人喜愛的風格。             

                         

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

↓ 細部介紹圖

★ 商品尺寸 ★

★ 全國設計師專櫃品牌唯一獨家OUTLET ★

★ ICHE獨家代理 ★

★ 試穿報告 ★

★ 尺寸測量方法 ★